Registrul agricol electronic

Afiţari | 1-2 din total: 2
1
Investiții de milioane de euro la Manoleasa
Primăria Manoleasa va investi aproximativ opt milioane de euro pentru a moderniza toate instituțiile de învățământ din comună, dar și pentru o rețea nouă de apă și canalizare. Contractele de finanțare au fost semnate, iar fondurile vor fi asigurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

...

MANOLEASA: Prezentare generală

Comuna Manoleasa este așezată în partea de est a județului Botoșani. Geografic , face parte din Câmpia Jijiei, subunitatea - dealurile Săvenilor. Partea centrală și de vest a comunei are un relief cu aspect deluros, culmile dealurilor atingând 231 m. , în dl. Livenilor, în nordul comunei și 230m. în dealul Holm , situat în partea de sud. Partea de est a comunei o formează lunca Prutulu ...

1
Satele din comuna Manoleasa sant : Manoleasa, Flondora, Iorga, Liveni, Loturi, Manoleasa-Prut, Sadoveni, Zahoreni

Pe zona comunei Manoleasa și-a avut moșia o veche familie de boieri moldoveni ce-a purtat cu demnitate numele de Stroici. Familia, cu rădăcini din secolul XVI, a deținut la curțile domnitorilor Moldovei mai multe deregătorii. Fiind o familie înstărită și bine văzută și dincolo de granițele Moldovei, familia Stroici s-a înnemurit chiar și cu o parte dintre regii Poloniei. Pe la 1895, unul dintre boieri, ce purta numele de Gheorghe M. Stroici, a ctitorit în satul Sadoveni, azi comuna Manoleasa, o biserică. Iar în curtea bisericii a fost ridicat cavoul familiei, unde odihnesc întru pomenire mulți dintre membrii familiei.Pe moșia de la Sadoveni, cuprinzând câteva sute de hectare de teren arabil și pădure, Gheorghe M. Stroici a ridicat un conac în stil arhitectonic moldovenesc. Comuniștii au confiscat averea boierului și clădirea conacului cu grajdurile și gospodăriile anexe, înființând domeniul IAS Ripiceni.
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Sadoveni,_Botosani